Khung kèo thép, thép mạ kẽm, mái lợp ngói, kèo thép nhẹ, khung kèo mái ngói, xà gồ má

Khung kèo thép, thép mạ kẽm, mái lợp ngói, kèo thép nhẹ, khung kèo mái ngói, xà gồ má

Khung kèo thép, thép mạ kẽm, mái lợp ngói, kèo thép nhẹ, khung kèo mái ngói, xà gồ má